Here is a list of the photographers who shot pictures of Namie for official releases and magazines. You can access the photos by clicking their name.


Hidetomo Abe

Koji Aiga

Michael Avedon

ND Chow

Yoshinobu Fukaya

Rena Fujimoto

Kazuhiro Fujita

Tomomi Hagane

Keita Haginiwa

Takeshi Hanzawa

Kaz Harahama

Katsuhisa Hasegawa

Noriaki Hashimoto

Hijika

Eiji Hikosaka

Tim Ho

Hiroshi Homma

Yoshika Horita

Shinji Hosono

i-dee

Masashi Ikuta

Yusuke Ikuta

Yumiko Inoue

Fumihito Ishii

Kazuo Ishikura

Akinori Ito

Takashi Kamei

Shohei Kanaya

Yusuke Katsuyoshi

Yoji Kawada

Tajima Kazunali

Leslie Kee

Nicci Keller

Fumi Kikuchi

Satoru Kikuchi

Yasuhisa Kikuchi

Yasunari Kikuma

Koomi Kim

Tohru Kogure

Mitsuaki Koshizuka

Takaki Kumada

Masakazu Kunimori

Gori Kuramoto

Masayuki Kusakari

Karl Lagerfeld

Cassio Macambira

Hiroshi Manaka

Akira Matsumoto

Taka Mayumi

Takayuki Minamoto

Mizutani Mitsuru

Shoji Miyake

Masaaki Miyazawa

Satoshi Miyazawa

Jo Moriyama

Sannomiya Motofumi

Motokazu Murayama

Katsu Nagaishi

Masayuki Nagamine

Keisuke Naito

Naka

Kazyoshi Nakagomi

Makoto Nakagawa

Kazutaka Nakamura

Hirohisa Nakano

Yumi Nakano

Naoki

Mika Ninagawa

Hiroshi Nirei

Minoru Ogishima

Jin Ohashi

Takayuki Okada

Takao Sakai

Masami Sano

Yoshihito Sasaguchi

Hidenori Sasaki

Yuji Shiba

Fumiko Shibata

Kazuyoshi Shimomura

Kishin Shinoyama

Shitomichi

Smile☺

Masaki Sone

Hiroshi Sugihara

Yoshiaki Sugimoto

Pak Ok Sun

Shiro Tasaki

Maho Tereda

Tisch

Aya Tokunaga

Bungo Tsuchiya

Shoji Uchida

Takuya Uchiyama

Shingo Wakagi

Hikaru Watanabe

Shin Watanabe

Yukikazu Watanabe

Osamu Yabushita

Shin Yamagichi

Seiji Yamakawa

Mitsuo Yamamoto

Yorihito Yamauchi

Shinichi Yokoyama

Chito Yoshida

Takashi Yoshida

Tamihito Yoshida

Zigen